Thực trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi và một số yếu tố liên quan ở học sinh một trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Lê Trần Tuấn Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Đức Dương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/31

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng thể thấp còi, học sinh, trung học phổ thông, Hải Phòng

Tóm tắt

Suy dinh dưỡng trẻ em là tình trạng bệnh lý mang tính cộng đồng ở nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 1.381 học sinh học trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận Hải An, thành phố Hải Phòng năm 2019 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thể thấp còi của học sinh. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng phương pháp nhân trắc học thông qua việc đo chiều cao và cân nặng của học sinh. Các thông tin khác được thu thập bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở học sinh là 6,4%, trong đó suy dinh dưỡng nặng là 0,6%, suy dinh dưỡng vừa là 5,8%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở học sinh nam cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với học sinh nữ (6,6% và 6,1%). Nhà trường nên tăng cường công tác truyền thông đến học sinh, đặc biệt lưu ý đến các học sinh đang có chỉ số dinh dưỡng thấp để họ biết thường xuyên tự theo dõi cân nặng của bản thân, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Tuấn Anh, L. T. ., Thắm, N. T. ., Dương, N. Đức, & Hùng, N. Q. (2021). Thực trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi và một số yếu tố liên quan ở học sinh một trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 66–71. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/31

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>