Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang

Các tác giả

  • Trương Tuyết Mai Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Tuấn Thị Mai Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thị Thu Trang Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng thấp còi, khẩu phần, trẻ 4-6 tuổi, Bắc Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại 4 xã thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang sau khi bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng. Chọn 160 trẻ 4-6 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi, phân bố ngẫu nhiên thành 2 nhóm theo đơn vị xã, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 6 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Sau 6 tháng, mức gia tăng cân nặng ở nhóm can thiệp là 1,63 ± 0,51kg cao hơn so với 1,05 ± 0,35kg ở nhóm đối chứng (p < 0.05); gia tăng chiều cao ở nhóm can thiệp là 3,53 ± 0,81cm, cao hơn so với 2,57 ± 1,89cm ở nhóm đối chứng (p < 0,05). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi ở nhóm can thiệp lần lượt là 33,95 và 63%, được cải thiện tốt hơn so với tỷ lệ 54,2% SDD nhẹ cân và 92,9% SDD thấp còi ở nhóm đối chứng (p < 0,05). Sau can thiệp, khẩu phần nhóm can thiệp được cải thiện rõ rệt, mức đáp ứng nhu cầu về năng lượng, protein lần lượt đạt 87% và 80% so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Tiêu thụ vitamin A, vitamin D, canxi, sắt, kẽm đạt khoảng từ 80 – 100% nhu cầu khuyến nghị. Sử dụng sản sản phẩm dinh dưỡng tăng cường vi chất trong 6 tháng có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ở trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

1. Janina RG, Cyralene PB, Miriam LZ, Garrett Fitzmaurice, et al. Infant malnutrition is associate with persisting attention deficits in Middle Adulthood in school-aged children. J Nutr. 2012; 142(4): 788–794.

2. Hui Jei Wong. Risk factors of malnutrition among preschool children in Terengganu in Malaysia: a case control study. BMC Public Health. 2014: 14-785.

3. Harold Alderman, John Hoddinott, Bill Kinsey. Long term consequences of early childhood malnutrition. Oxf Econ Pap 58. 2006: 450 – 574.

4. Liu, Jianghong. Malnutrition at age 3 years and externalizing behavior problem at age 8,11, and 17 years. The American Journal of Psychiatry. 2004: 2005-13.

5. Hop LT, Berger J. Multiple micronutrient supplementation improves anemia, micronutrient nutrient status, and growth of Vietnamese infants: double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Nutr. 2005; 135(3): 660-665.

6. Nguyễn Thị Lâm, Trương Tuyết Mai. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng bằng sản phẩm sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 1-3 tuổi. Tạp chí DD&TP. 2014; 10 (1).

7. Nguyễn Lan Phương. Hiệu quả của sản phẩm Hebi-Man đến tình trạng dinh dưỡng và nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ từ 14- 59 tháng tuổi tại một số xã huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở 2015. Viện Dinh dưỡng. 2015.

8. Cao Thu Hương. Hiệu quả của Pedia grow lên tình trạng dinh dưỡng, nhiễm khuẩn và phát triển tâm vận động của trẻ 18-60 tháng tuổi tại một số xã thuộc huyện Nam Trực, Nam Định. Báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở. Viện Dinh dưỡng. 2015.

Đã Xuất bản

30-12-2020

Cách trích dẫn

Mai, T. T., Phương, T. T. M., & Trang, T. T. T. (2020). Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 19–28. Truy vấn từ https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả