Thực trạng dùng chung bơm kim tiêm và một số yếu tố liên quan ở người nghiện chích ma túy tại khu vực phía Nam năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khưu Văn Nghĩa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/296

Từ khóa:

Dùng chung bơm kim tiêm, nghiện chích ma túy, khu vực phía Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu điều tra cắt ngang thu thập 1.601 mẫu nghiện chích ma túy (NCMT) tuổi từ 16 trở lên trong cộng đồng tại 7 tỉnh triển khai giám sát trọng điểm (GSTĐ) của khu vực phía Nam (KVPN) năm 2019 là Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ, nhằm mục đích xác định tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm (BKT) và mô tả các yếu tố liên quan đến hành vi dùng chung BKT. Kết quả cho thấy tỷ lệ từng dùng chung BKT, dùng chung BKT/6 tháng qua và 1 tháng qua lần lượt là 34,2%, 14,7% và 9,2%. Có 6 yếu tố tăng nguy cơ dùng chung BKT ở nhóm NCMT: tại Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang & TP.HCM (so với An Giang), tuổi tiêm chích ma túy (TCMT) lần đầu trên 15, số lần tiêm chích ma túy/tháng qua >30 lần, sử dụng bao cao su (BCS) không thường xuyên với vợ (so với người không bao giờ sử dụng BCS), có quan hệ tình dục (QHTD) với phụ nữ mại dâm (PNMD) và dùng điện thoại để liên hệ với bạn chích. Bốn yếu tố làm giảm hành vi dùng chung BKT là người NCMT có vợ/ sống chung không hôn nhân (so với người độc thân), đi khỏi nơi cư trú liên tục ≥ 1 tháng, từng nhận BCS/ BKT miễn phí và không trả lời khi được hỏi về kết quả xét nghiệm HIV của bạn tình. Cần chú ý các yếu tố tìm thấy trong nghiên cứu khi triển khai can thiệp cho người NCMT nhằm hạn chế hành vi dùng chung BKT ở quần thể này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Thượng, N. V. ., & Nghĩa, K. V. . (2021). Thực trạng dùng chung bơm kim tiêm và một số yếu tố liên quan ở người nghiện chích ma túy tại khu vực phía Nam năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 42–53. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/296

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc