Áp dụng hệ thống tính điểm để đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm xét nghiệm định tính và bán định lượng

Các tác giả

  • Hoàng Quốc Cường Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Phương Thảo Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Văn Dũng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Quang Huy Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/213

Từ khóa:

EQA (Ngoại kiểm tra chất lượng), PT (Thử nghiệm thành thạo), PR (Đánh giá hiệu suất)

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm xét nghiệm định tính và bán định lượng từ đợt I/2018 - I/2020 tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống thang điểm đánh giá của UK NEQAS. Kết quả cho thấy, số phòng xét nghiệm (PXN) tham gia đối với huyết thanh học ký sinh trùng đạt hiệu suất tốt (PR≥0) từ 40,7% - 52,6%, các PXN tham gia soi phân tìm ký sinh trùng đường ruột có số phòng hiệu suất tốt (PR≥0) từ 57,1% - 83% và các PXN tham gia huyết thanh học viêm gan B&C có hiệu suất tốt (PR≥0) từ 61,8 – 91,2%. Để nâng cao chương trình đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm tham gia EQA định tính và bán định lượng tại trung tâm cần áp dụng thang điểm để đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm tham gia EQA thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó ngăn chặn hoặc khắc phục sớm các vấn đề để điều tra các kết quả không đạt yêu cầu một cách kỹ lưỡng và có phương pháp khoa học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Cường, H. Q. ., Thảo, N. T. P. ., Dũng, Đỗ V. ., & Huy, V. Q. . (2021). Áp dụng hệ thống tính điểm để đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm xét nghiệm định tính và bán định lượng. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 161–168. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/213

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả