Kết quả phẫu thuật kéo giãn xương điều trị tắc nghẽn đường thở ở hội chứng Pierre Robin thể nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2019 – 2023

Các tác giả

  • Đặng Hoàng Thơm Trường Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Ngọc Lâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội
  • Trần Thiết Sơn Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1712

Từ khóa:

Tắc nghẽn đường thở, hội chứng Pierre Robin thể nặng, kéo giãn xương, MDO

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mô tả kết quả của phương pháp phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới (MDO) điều trị tắc nghẽn đường thở ở hội chứng Pierre Robin Syndrome (PRS) thể nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2019 đến 2023. Phương pháp này đã thay thế cho phẫu thuật mở khí quản trước đó. Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân PRS thể nặng, khó thở nghiêm trọng do tắc nghẽn, bú khó, cần nuôi dương hỗ trợ, có chênh lệch hàm trên dưới lớn trên 10mm. Nghiên cứu được thiết kế can thiệp lâm sàng không đối chứng có đánh giá trước sau với 102 bệnh nhân từ 2 tuần đến 6 tháng tuổi được theo dõi trong thời gian từ 6 đến 36 tháng. Kết quả cho thấy sau MDO, với tỷ lệ công trong nghiên cứu là 95,1%. Kích thước đường thở trên CT scanner tăng gấp 4,16 lần trước mổ. Tỷ lệ thành công nuôi dưỡng đường miệng sau phẫu thuật là 82,4%. Phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới là một phương pháp an toàn hiệu quả trong điều trị tắc nghẽn đường thở ở PRS thể nặng, tránh được mở khí quản nhưng cần phải lập kế hoạch phẫu thuật và để hạn chế biến chứng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Thơm, Đặng H. ., Lâm, V. N. ., & Sơn, T. T. . (2024). Kết quả phẫu thuật kéo giãn xương điều trị tắc nghẽn đường thở ở hội chứng Pierre Robin thể nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2019 – 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(3), 130–137. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1712