Tổng quan một số dị tật bẩm sinh thanh quản hiếm gặp

Các tác giả

  • Phạm Đặng Hoàng Giang Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Phương Dung Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Tuyết Xương Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đỗ Thị Thúy Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1699

Từ khóa:

Dị tật bẩm sinh thanh quản, mềm sụn thanh quản, hẹp hạ thanh môn bẩm sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tổng quan đặc điểm lâm sàng và một số giải pháp can thiệp đối với dị tật bẩm sinh thanh quản ở trẻ. Sử dụng phương pháp tổng quan tìm kiếm các tài liệu trong các cơ sở dữ liệu Pubmed, Medline, Science Direct, Google Scholar, Google có liên quan tới các bệnh lý liên quan tới dị tật bẩm sinh thanh quản bao gồm mềm sụn thanh quản, liệt dây thanh, hẹp hạ thanh môn bẩm sinh, màng thanh quản. Kết quả cho thấy mềm sụn thanh quản là bệnh lý phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ 60% số ca bệnh. Phổ biến thứ hai là liệt dây thanh bẩm sinh với khoảng 20% số trường hợp. Hiếm gặp hơn là bệnh lý màng thanh quản chiếm tỉ lệ 2% số ca bệnh. Triệu chứng nổi bật nhất của các dị tật thanh quản là thở rít, kèm theo viêm phổi tái diễn, chậm tăng cân. Nội soi tai mũi họng ống mềm được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán các bệnh lý dị tật thanh quản. Can thiệp điều trị các bệnh lý dị tật thanh quản ở trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Như vậy tổng quan cho thấy, dị tật bẩm sinh thanh quản vẫn là một thách thức lớn trong việc chẩn đoán và can thiệp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đối với các nhà Nhi khoa và Tai Mũi Họng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Giang, P. Đặng H. ., Dung, N. P. ., Xương, N. T. ., & Thúy, Đỗ T. . (2024). Tổng quan một số dị tật bẩm sinh thanh quản hiếm gặp. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(3), 38–47. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1699

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả