Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu và sự kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu thường gặp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2023

Các tác giả

  • Lương Thị Hồng Nhung Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Anh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Nguyễn Tuấn Anh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Trương Thị Thuỳ Vy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1552

Từ khóa:

Nhiễm khuẩn tiết niệu, E. Coli, K. Pneumoniae, kháng kháng sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang nhằm mô tả tỷ lệ vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) thường gặp  và đề kháng kháng sinh của một số loài vi khuẩn. Nghiên cứu được thực hiện trên 490 mẫu nước tiểu của bệnh nhân được chẩn đoán NKTN từ tháng 01-12/2023. Kết quả cho thấy có 117/490 ( 23.9%) mẫu cấy dương tính. Trong đó có, 112 vi khuẩn, 5 nấm. Vi khuẩn Gram âm chiếm đa số, với E. coli 42 (35.9 %), E. coli sinh ESBL 15 (35.7%). K. pneumoniae 28 (23,9%), P.aeruginosa  17 (17,5%). E. coli có tỷ lệ kháng (>80%) với ampicillin, sulfamethoxazol/trimethoprim, kháng cefalosporin (28.1 - 60.7%), gentamycin (31%). K. pneumoniae đề kháng cao với ampicillin (80%), amoxicillin/ clavunalic accid (83.3%), kháng cefalosporin ( 33,3 - 40%) , kháng  nhóm carbapenem (33.3%), gentamycin ( 31%), norfloxacin (40%). P.aeruginosa  kháng với tất cả các kháng sinh được kiểm tra với tỷ lệ khác nhau ( 21.2-53.8%),  một số kháng sinh có tỷ lệ đề kháng > 50% như Ceftazidime, gentamycin, levofloxacin, ofloxacin. Tác nhân gây NKTN  phân lập được có tỷ lệ cao tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2023:  E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa.  Mức độ đề kháng các kháng sinh được thử nghiệm với tỷ lệ khác  nhau, K. pneumoniae P.aeruginosa có tỷ lệ kháng kháng sinh nhóm carbapenem  ( 33.3 % và 45.5%).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Nhung, L. T. H. ., Anh, H. ., Anh, N. T. ., & Vy, T. T. T. . (2024). Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu và sự kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu thường gặp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 138–145. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1552

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả