Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng trẻ em dưới 2 tuổi viêm phổi nhiễm vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV) tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Các tác giả

  • Phạm Văn Hùng Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Huy Bình Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Võ Thị Bình Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
  • Nguyễn Thị Minh Thảo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1546

Từ khóa:

Vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV), trẻ em, bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Tóm tắt

Viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh tật, làm tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng trên 150 trẻ trẻ em dưới 2 tuổi viêm phổi nhiễm vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV) tại Khoa hô hấp, bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ viêm phổi nhiễm RSV gặp chủ yếu ở trẻ < 12 tháng và gặp ở trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ với tỷ lệ 1,9/1; lưu hành chủ yếu từ tháng 1 - 3 và tăng lên vào tháng 8, tháng 9 và phần lớn ở vùng nông thôn. Các triệu chứng hô hấp thường gặp nhất là viêm long đường hô hấp, thở nhanh, rút lõm lồng ngực và có rale phổi. Kết quả cận lâm sàng, số lượng bạch cầu, CRP phần lớn trong giới hạn bình thường, có hình ảnh tổn thương trên phim Xquang gồm tăng đậm các nhánh phế quản, ứ khí và có hình ảnh xẹp phổi. Cần tăng cường việc giáo dục cho cha mẹ trẻ nhận biết các dấu hiệu triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm phổi ở trẻ nhằm phát hiện sớm bệnh và đưa trẻ tới viện khám và điều trị kịp thời.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Hùng, P. V. ., Bình, N. H. ., Bình, N. V. T. ., & Thảo, N. T. M. . (2024). Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng trẻ em dưới 2 tuổi viêm phổi nhiễm vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV) tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 81–88. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1546

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả