Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Dung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Đại học Y dược Hải Phòng
  • Hoàng Quốc Việt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Trương Quang Long Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Phạm Thị Ngọc Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Bùi Thanh Nam Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Lê Thị Yến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1543

Từ khóa:

COVID-19, Quảng Ninh, dịch bệnh, hệ thống, hệ thống giám sát

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang định tính và định lượng mô tả một số đặc điểm dịch tễ học dịch COVID-19 năm 2021 và thực trạng đáp ứng của hệ thống giám sát COVID-19 tại Quảng Ninh. Toàn bộ 3.457 trường hợp bệnh được điều tra, cán bộ phụ trách phòng dịch COVID-19 của 191 đơn vị  y tế dự phòng tại Quảng Ninh. Kết quả cho thấy: dịch xảy ra tại 12/13 huyện/thị xã/thành phố. Chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 có khả năng diễn biến nặng và nguy kịch cao hơn 4,2 (1,2-14,5) lần so với người đã tiêm đủ 2 liều cơ bản. Khả năng diễn biến nặng và nguy kịch cao gấp 75,8 (16,2-353,4) lần ở người có bệnh lý nền và 40,9 (10,7-155,2) lần ở nhóm ≥ 60 tuổi. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở Quảng Ninh thực hiện theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, theo đó phòng bệnh là chính trong đó các biện pháp chủ yếu là thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm. Tại Quảng Ninh, các cán bộ thu thập thông tin đa dạng, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh, đường dây nóng, báo chí và cả các trang mạng xã hội… Tần suất báo cáo luôn được duy trì thấp nhất là 1 lần/ngày, chế độ báo cáo khi có dịch là 3 lần/ngày tại tất cả các cơ sở y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Dung, N. T. ., Hùng, N. V. ., Thảo, N. T. T. ., Việt, H. Q. ., Long, T. Q. ., Anh, P. T. N. ., Nam, B. T. ., & Yến, L. T. . (2024). Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 52–61. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1543

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>