Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng theo MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short - Form) và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, năm 2021

Các tác giả

  • Hà Thị Huyền Trang Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Võ Thị Ngọc Hà Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1432

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, người cao tuổi, MNA – SF

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 309 người cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi trở lên sống tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng năm 2021 với mục tiêu đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) và xác định các yếu tố liên quan ở người cao tuổi. Bộ câu hỏi gồm 2 phần: Thông tin chung của đối tượng và thang đánh giá dinh dưỡng người cao tuổi Mini Nutritional Assessment Short - form MNA - SF. Phân tích và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng SDD theo MNA - SF của người cao tuổi quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng đang ở mức nguy cơ SDD với điểm trung vị là 11, trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng là 20,4%, nguy cơ SDD là 35,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa tình trạng SDD với tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, người hiện đang sống cùng, bệnh lý hiện mắc, sử dụng thuốc điều trị bệnh, bữa ăn phụ trong ngày, tình trạng răng miệng, vận động thể lực và hút thuốc lá. Cần tăng cường sàng lọc và đưa ra các giải pháp cụ thể phòng chống SDD cho người cao tuổi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Trang, H. T. H. ., & Hà, V. T. N. . (2024). Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng theo MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short - Form) và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 306–313. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1432