Sự sẵn sàng trong tiêm phòng vắc xin COVID-19 của người trưởng thành ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trường Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Hoàng Thị Phương Linh Trường Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Huỳnh Bảo Bin Trường Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Phan Thị Thúy Diễm Trường Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Nguyễn Đình Tùng Trường Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1431

Từ khóa:

Sự sẵn sàng, vắc xin COVID-19, COVID-19

Tóm tắt

Tiêm phòng vắc xin COVID-19 được xem là mục tiêu y tế công cộng toàn cầu để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây truyền của SARS-CoV-2. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 342 người trưởng thành ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2021 xác định tỉ lệ sẵn sàng tiêm phòng vắc xin COVID-19 và các yếu tố liên quan đến sự sẵn sàng trong tiêm phòng của người dân. Kết quả cho thấy có 84,2% người sẵn sàng tham gia tiêm chủng, 15,8% không sẵn sàng tham gia tiêm chủng. Các yếu tố liên quan làm tăng sự sẵn sàng tham gia tiêm chủng của đối tượng nghiên cứu gồm có nam giới (OR = 3,16 CI95% 1,35 - 7,39); tuổi 18 - 30 (OR = 3,72; CI95% 1,17 - 11,80); trình độ học vấn thấp (OR = 7,64; CI95% 1,45 - 40,30); người thực hiện nhiều hành vi phòng ngừa COVID-19 (OR = 4,64; CI95% 1,60 - 13,46). Để nâng cao tỉ lệ tiêm phòng vắc xin cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao kiến thức của người dân về COVID-19, các biện pháp phòng ngừa cũng như tác dụng của việc tiêm phòng giúp người dân sẵn sàng tham gia tiêm chủng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Huyền, N. T. N. ., Linh, H. T. P. ., Bin, H. B. ., Diễm, P. T. T. ., & Tùng, N. Đình . (2024). Sự sẵn sàng trong tiêm phòng vắc xin COVID-19 của người trưởng thành ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 297–305. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1431