Nhu cầu giáo dục sức khỏe của người chăm sóc người bệnh sống sót sau đột quỵ não tại Bệnh viện C Đà Nẵng và một số yếu tố liên quan

Các tác giả

  • Lê Thị Trang Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  • Võ Thị Ngọc Hà Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  • Phạm Thị Thúy Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  • Nguyễn Thị Bích Hợp Bệnh Viện C Đà Nẵng
  • Nguyễn Thị Khánh Trang Bệnh Viện C Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1419

Từ khóa:

Đột quỵ não, nhu cầu giáo dục sức khỏe, người chăm sóc

Tóm tắt

Việc cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cách chăm sóc người bệnh trước khi xuất viện là rất cần thiết, giúp giảm áp lực, căng thẳng cho người chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não. Nghiên cứu được tiến hành trên 64 người chăm sóc người bệnh sau đột quỵ não tại Bệnh viện C Đà Nẵng nhằm khảo sát các nhu cầu giáo dục sức khỏe và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy nhu cầu giáo dục sức khỏe tại thời điểm xuất viện của người chăm sóc rất cao (điểm trung vị bằng 12). Trong đó, nhu cầu giáo dục sức khỏe về “hiểu đột quỵ là gì, phòng ngừa nguy cơ tái phát đột quỵ” và “đơn thuốc, thuốc của người bệnh, tác dụng phụ” cao nhất chiếm 92,19%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nhu cầu giáo dục sức khỏe của nhóm người chăm sóc có tình trạng sức khỏe hiện tại khác nhau. Sự hỗ trợ xã hội có liên quan nghịch với nhu cầu giáo dục sức khỏe của người chăm sóc (r = -0,41, p = 0,001). Do đó, các cơ sở y tế cần tăng cường xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe cho người chăm sóc người bệnh đột quỵ não, trong đó nhấn mạnh các nội dung về kiến thức đột quỵ não, phòng ngừa tái phát đột quỵ, đơn thuốc, thuốc và tác dụng phụ của thuốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Trang, L. T. ., Hà, V. T. N. ., Thúy, P. T. ., Hợp, N. T. B. ., & Trang, N. T. K. . (2024). Nhu cầu giáo dục sức khỏe của người chăm sóc người bệnh sống sót sau đột quỵ não tại Bệnh viện C Đà Nẵng và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 201–208. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1419

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả