Thực trạng mắc một số bệnh không lây qua khai báo và tìm kiếm dịch vụ điều trị ở người dân khu vực phía Nam

Các tác giả

 • Nguyễn Duy Phúc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khưu Văn Nghĩa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Quang Thủ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Vũ Nhật Thành Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trang Nguyệt Minh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Thị Minh Hằng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Ngọc Tú Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Trọng Lân Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
 • Trần Đại Quang Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
 • Trần Phúc Hậu Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1413

Từ khóa:

Tăng huyết áp/tim mạch, đái tháo đường, tự điều trị, khu vực phía Nam

Tóm tắt

Nhằm đánh giá thực trạng mắc bệnh tăng huyết áp/tim mạch (THA/TM) và đái tháo đường (ĐTĐ) và các yếu tố liên quan đến việc tìm kiếm dịch vụ điều trị, một điều tra cắt ngang được thực hiện trên 7290 người dân ≥ 18 tuổi tại 9 tỉnh khu vực phía Nam năm 2018. Tỷ lệ mắc bệnh THA/TM và ĐTĐ (tự khai báo) lần lượt là 11,3% và 5,0%. Có 20,1% người dân tự mua thuốc ở nhà thuốc/tự điều trị khi mắc bệnh. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy việc tự mua thuốc điều trị có xu hướng cao hơn ở người Kinh (OR = 1,66; KTC 95%: 1,29 - 2,14), thu nhập ≤ 5 triệu VNĐ/tháng (OR = 1,29; KTC 95%: 1,13 - 1,49), sống ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)/Đông Nam Bộ so với cao nguyên (OR = 2,49; KTC 95%: 1,79 - 3,48 ở nhóm TPHCM; OR = 3,02; KTC 95%: 2,29 - 3,99 ở nhóm Đông Nam Bộ; OR = 2,38; KTC 95%: 1,80 - 3,15 ở nhóm ĐBSCL), thường hút thuốc lá (OR = 1,28; KTC 95%: 1,10 - 1,50), thường uống rượu bia (OR = 2,07; KTC 95%: 1,61 - 2,67); và thấp hơn ở nhóm làm nông (OR = 0,86; KTC 95% 0,74 - 0,99). Cần đẩy mạnh truyền thông để người dân thay đổi hành vi từ việc tự mua thuốc/điều trị sang khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế khi có vấn đề sức khỏe; chú trọng ở người thu nhập thấp, thường hút thuốc lá, uống rượu bia.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Phúc, N. D. ., Nghĩa, K. V. ., Thủ, L. Q. ., Thành, N. V. N. ., Minh, T. N. ., Hằng, P. T. M. ., Tú, L. N. ., Lân, P. T. ., Quang, T. Đại ., Hậu, T. P. ., & Thượng, N. V. . (2024). Thực trạng mắc một số bệnh không lây qua khai báo và tìm kiếm dịch vụ điều trị ở người dân khu vực phía Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 145–154. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1413

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>