Phân tích mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện quận Thủ Đức 2019 - 2020

Các tác giả

  • Mai Thanh Diện Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai
  • Lê Thị Yến Lang Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1411

Từ khóa:

Mô hình bệnh tật, ICD-10, bệnh viện

Tóm tắt

Xác định mô hình bệnh tật (MHBT) của bệnh viện là cần thiết nhằm xác định những bệnh thường gặp, đưa ra phương án kinh phí, xây dựng danh mục thuốc và kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Nghiên cứu nhằm xác định MHBT của bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2019 - 2020, sự thay đổi của MHBT theo thời gian và đối tượng bệnh nhân. Kết quả thu được cho thấy các chương bệnh chiếm tỉ trọng lớn tại bệnh viện gồm chương bệnh hô hấp, chương bệnh hệ tuần hoàn, chương bệnh hệ tiêu hóa, chương bệnh xương khớp và mô liên kết, chương bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Các chương bệnh thường gặp tương tự nhau giữa các quý, riêng chương bệnh hệ hô hấp tăng vào quý cuối năm. Có sự khác biệt về MHBT theo nhóm tuổi. Gần một nửa số ca bệnh của lứa tuổi 0 - 15 thuộc chương bệnh hệ hô hấp, trong khi tỉ lệ này ở nhóm tuổi 16 - 60 là hơn 11%. Trên 50% bệnh nhân trên 60 tuổi khám bệnh ngoại trú vì các tình trạng bệnh thuộc chương bệnh hệ tuần hoàn và chương nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Diện, M. T. ., & Lang, L. T. Y. . (2024). Phân tích mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện quận Thủ Đức 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 127–135. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1411