Phân bố loại ung thư đường tiêu hóa trên bệnh nhân điều trị ở hai bệnh viện chuyên khoa ung bướu tại thành phố Huế và Đà Nẵng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Hành Bệnh viện Trung ương Huế
  • Huỳnh Thị Minh Châu Bệnh viện Trung ương Huế
  • Nguyễn Thế Thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
  • Nguyễn Phạm Thanh Nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1407

Từ khóa:

Ung thư đường tiêu hóa, phân bố bệnh nhân, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả phân bố bệnh nhân ung thư tiêu hóa tại hai bệnh viện chuyên khoa ung bướu Huế và Đà Nẵng. Khảo sát mô tả cắt ngang được tiến hành trên 363 bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện trong khoảng thời gian khảo sát từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. Ung thư tiêu hóa hay gặp nhất là ung thư đại trực tràng (51,7% ở Huế và 60% ở Đà Nẵng), tiếp theo là ung thư dạ dày và ung thư gan. Giai đoạn bệnh hay gặp nhất là III và IV, chiếm trên 80% số ca mắc ở cả hai bệnh viện. Các yếu tố giới tính và tuổi có liên quan đến loại ung thư, trong đó ung thư đại trực tràng phổ biến hơn ở nam giới và bệnh nhân lớn tuổi. Những phát hiện này cho thấy ung thư đại trực tràng là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ở Việt Nam và việc chẩn đoán ở giai đoạn muộn vẫn còn phổ biến. Cần có những nghiên cứu sâu hơn để xác định các yếu tố góp phần chẩn đoán ở giai đoạn cuối và phát triển các chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Phương, N. T. T. ., Thắng, T. B. ., Anh, N. Đắc Q. ., Hành, N. M. ., Châu, H. T. M. ., Thành, N. T. ., & Nhân, N. P. T. . (2024). Phân bố loại ung thư đường tiêu hóa trên bệnh nhân điều trị ở hai bệnh viện chuyên khoa ung bướu tại thành phố Huế và Đà Nẵng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 104–110. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1407

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>