Tình hình phá thai ở trẻ vị thành niên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022

Các tác giả

  • Hà Duy Tiến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Ngọc Phương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thị Thanh Hiền Trường Đại học Y Hà Nội
  • Bùi Lê Khánh Chi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Thị Ngọc Mai Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phan Hải Yến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1226

Từ khóa:

Thai ngoài ý muốn, trẻ vị thành niên, phá thai

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và kết quả đình chỉ thai nghén ở trẻ vị thành niên. Nghiên cứu hồi cứu toàn bộ hồ sơ phá thai ở trẻ vị thành niên tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong năm 2022. Kết quả nghiên cứu thấy có 51 trẻ vị thành niên trong tổng số 4717 trường hợp phá thai tự nguyện (chiếm 1,08%), trong đó 47,1% thai > 12 tuần. Các trường hợp thai ≤ 12 tuần đều chọn phương pháp đình chỉ bằng hút thai chân không dưới siêu âm, thai > 12 tuần dùng phác đồ nội khoa, với 62,5% số ca kiểm soát tử cung sau sảy. Không ghi nhận trường hợp nào có biến chứng trong và sau thủ thuật.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Tiến, H. D. ., Phương, N. N. ., Hiền, P. T. T. ., Chi, B. L. K. ., Mai, V. T. N. ., & Yến, P. H. . (2023). Tình hình phá thai ở trẻ vị thành niên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 53–58. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1226