Tiếp cận chẩn đoán trước sinh các bất thường hình thành vỏ não: Từ siêu âm đến hình ảnh cộng hưởng từ

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Hùng Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội
  • Phạm Chi Mai Bệnh viện Phụ sản trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1223

Từ khóa:

Bất thường hình thành vỏ não thai nhi, siêu âm, cộng hưởng từ

Tóm tắt

Vỏ não đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ, sự chú ý, tri giác, nhận thức và ngôn ngữ của con người. Các bất thường vỏ não ngày càng được chứng minh là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý như động kinh, chậm phát triển trí tuệ và các rối loạn thần kinh - vận động khác. Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng quan vai trò của siêu âm và cộng hưởng từ (CHT) trong chẩn đoán trước sinh các bất thường hình thành từ vỏ não. Các bất thường này có thể xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của thời kỳ phôi thai. Siêu âm và đặc biệt là CHT là một công cụ hữu hiệu giúp chẩn đoán trước sinh cũng như phân loại các bất thường này. Siêu âm luôn là phương pháp đầu tay, giúp tiếp cận và phát hiện sớm nhất các tổn thương não và vỏ não, có thể được thực hiện trong suốt thai kỳ. CHT có ưu điểm vượt trội so với siêu âm trong việc đánh giá các bất thường phát triển vỏ não. Nắm vững các dấu hiệu gợi ý bất thường hình thành vỏ não trên siêu âm và CHT sẽ tăng khả năng phát hiện tổn thương và hạn chế các sai sót trong thực hành chẩn đoán trước sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Hùng, N. T. ., & Mai, P. C. . (2023). Tiếp cận chẩn đoán trước sinh các bất thường hình thành vỏ não: Từ siêu âm đến hình ảnh cộng hưởng từ. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 30–36. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1223