Thực trạng kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) tại Cần Thơ năm 2022

Các tác giả

  • Ngô Mạnh Vũ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Phan Thị Thu Hương Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Thị Nhàn Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Đoàn Thị Thùy Linh Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Thắng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đoàn Thị Nguyệt Minh Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1162

Từ khóa:

PrEP, MSM, kiến thức, thái độ, Việt Nam

Tóm tắt

Đứng trước tình hình tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) liên tục tăng, Việt Nam đã triển khai mô hình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho nhóm người này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 484 MSM tại Cần Thơ năm 2022 nhằm mô tả kiến thức, thái độ trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV. Kết quả cho thấy kiến thức về HIV, PrEP của các đối tượng có tỷ lệ đạt cao lần lượt là 91,3% và 83,9%, kiến thức chung đạt 92,6%. Phần lớn các đối tượng có thái độ tích cực về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (75,2%). Trong quá trình sử dụng PrEP, thông tin được quan tâm nhiều nhất là “phản ứng phụ của thuốc” chiếm 71,1%, tiếp theo là “thuốc hiệu quả như thế nào” với 67,8%. Nhóm đối tượng tham gia cộng đồng LGBT khả năng có kiến thức hiểu biết về PrEP cao gấp 3,36 lần và thái độ tích cực gấp 1,56 nhóm không tham gia. Nhóm có kiến thức đạt hiểu biết về HIV thì khả năng hiểu biết về PrEP cao gấp 4,2 lần và thái độ tích cực cao gấp 3,36 lần. Đối tượng có kiến thức đạt thì khả năng có thái độ tích cực cao gấp 9,79 lần so với nhóm đối tượng có kiến thức chưa đạt về PrEP

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Vũ, N. M. ., Hương, P. T. T. ., Tuấn, N. A. ., Nhàn, Đỗ T. ., Linh, Đoàn T. T. ., Thắng, N. H. ., & Minh, Đoàn T. N. . (2023). Thực trạng kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) tại Cần Thơ năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 137–144. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1162

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>